فقط نسل سالم و صالح، منشأ سلامتی و شادابی صحیح هستند

ساخت وبلاگ
چکیده : حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) : ‏‏« عزیزان من! منحرفین و کسانی که می خواهند این مکتب به آخر نرسد ... با عنوان : فقط نسل سالم و صالح، منشأ سلامتی و شادابی صحیح هستند بخوانید :
حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) : 

‏« عزیزان من! منحرفین و کسانی که می خواهند این مکتب به آخر نرسد و آنهایی که از‏‎ ‎‏مکتب اسلام سیلی خورده اند، و آنهایی که مکتب اسلام را بر خلاف مصالح خودشان‏‎ ‎‏می دانند و بر خلاف مصالح اربابانشان می دانند، اول نظرشان به این است که از‏‎ ‎‏مدرسه هایی که کودکان ما، جوانان ما، جوانان نورس ما در آنجا برای تحصیل کمال‏‎ ‎‏رفته اند، از آنجا انحرافات را شروع کنند. آنها در صدد این هستند که مدارس که منشأ‏‎ ‎‏همۀ برکات هست و جوانهای نورسی که باید این کشور را به رشد خودش برسانند و از‏‎ ‎‏دست اجانب نجات دهند، آنها را منحرف کنند. و لهذا می بینید که از آن دبستان تا‏‎ ‎‏دانشگاه مرکز توطئه است، و شماها هدف آنها هستید، و می خواهند شما را از اسلام‏‎ ‎‏عزیز منحرف کنند. و دانشگاهها و دبیرستانها و دبستانها و تمام مراکز علم و تهذیب را‏‎ ‎‏مبدّل کنند به مراکزی که اگر در آنجا علم تحصیل بشود به نفع قدرتهای بزرگ باشد. و هر‏‎ ‎‏چه در آن جاها و در آن مکانهای مقدّس، هرچه فرآورد باشد، فرآورد به نفع اَبَرقدرتها.‏‎ ‎‏قدم اوّل آنها از همان کودکستان شروع می شود، و هر چه جوانها و کودکهایمان بالاتر‏‎ ‎‏بروند، قدمهای بعدی آنها هم به دنبال آنهاست. از کودکستان تا دانشگاه، مرکز جولان‏‎ ‎‏دستهای خبیث استعمار است، و آنها خوب می دانند که اگر این نوباوگان را از راه مستقیم‏‎ ‎‏و صراط الله  خارج کنند به مقاصد شوم خودشان خواهند رسید. و لهذا کوشش آنها و‏‎ ‎‏هدف آنها از کودکستان شروع می شود و تا دانشگاهها جریان دارد. و مراکزی که باید‏‎ ‎‏برای اصلاح جامعه، اصلاح جامعه در معنویات و اصلاح جامعه در مادیات، ذخایری‏‎ ‎‏باشند برای کشور عزیز ما، آنجا را به فساد بکشند و بعد کنار بنشینند و به این جوانهای ما‏‎ ‎‏نگاه کنند که این منحرفین کارهای خودشان را انجام داده اند و فساد را به دست شما‏‎ ‎‏می خواهند اجرا کنند. »

صحیفه امام  جلد 14  صفحه 1

سلامت باشید...
ما را در سایت سلامت باشید دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 17:40