«دحو الارض»؛ روز تولد زمین

ساخت وبلاگ
چکیده : 25 ماه ذی‌القعده، روزی است که زمین مورد توجه پروردگار قرار گرفت و آماده زیستن شد.            ... با عنوان : «دحو الارض»؛ روز تولد زمین بخوانید :

25 ماه ذی‌القعده، روزی است که زمین مورد توجه پروردگار قرار گرفت و آماده زیستن شد.

         
                 

 

           
              
  • No subtitles

02:17            -00:00            02:17